PES - všetko o psoch

Užitočné rady

Užitočné rady


Rozdiel medzi trestom a pochvalou - kedy trestať, kedy chváliť

Trest a pochvala - tieto dva prvky patria medzi základné vychovávacie prostriedky. Treba však zvážiť, kedy treba trestať a kedy chváliť

TREST
Rozlišujeme dva druhy trestov:

  • verbálny (slovný)
  • fyzický
Verbálny trest používame skoro vždy. Napr. dáte psovi povel: ,,ku mne" ale on nepríde. Musíme použiť slovný trest (fuj, prečo si neprišiel?) a pripnúť ho na vôdzku. Ak by sme použili fyzický trest, tak pes by si začal spájať bitku s privolaním a dupľom by neprišiel.

Fyzický trest používame najmä vtedy, ak to je nevyhnutné. Vhodné spôsoby trestu sú aj prevrátenie psa na chrbát (čo sa robí hlavne pri šteniatkach), a tým mu dáme najavo, kto je pán - čiže nadradený.

POCHVALA
Chváliť psa je taktiež veľmi dôležité. Opäť príklad na povel ku mne: Dáte psíkovi povel ku mne a príde k vám. Treba ho veľmi pochváliť, pohladkať, dať nejakú maškrtu. Cvik si začne spájať s maškrtou a príde rád. Treba však mať trpezlivosť. Samozrejme, patrí to všeobecne vo výchove aj pri iných poveloch, nielen pri ku mne.


 
Všetko o psoch: Ako vychovávať svojho psa, ako sa o neho starať, o psích športoch, kynológii, canisterapii a pod.