PES - všetko o psoch

Otestujte svojho psíka

V tejto položke si môžete otestovať kondíciu, povahu vášho psa a pod.

ZDROJ: kniha Môj pes a ja, vydavateľstvo VAŠUT

Test č.1

Akú povahu má tvoj psí kamarát?

Vezmi si papier, pero a zisti akú povahu má tvoj psí kamarát! Píš si napr. 1-NIE,2-ÁNO a pod...

1. Bojí sa tvoj pes určitých zvukov ako je napríklad streľba, ohňostroj alebo hromobitie?

ÁNO    NIE

2. Ostáva ti pes na blízku aj keď nie je na vodidle?

ÁNO    NIE

3. Má tvoj pes strach z neznámych vecí?

ÁNO    NIE

4. Nadväzuje priateľský kontakt s cudzími ľuďmi?

ÁNO    NIE

5. Má tvoj pes vyrovnaný temperament?

ÁNO    NIE

6. Má tvoj pes sklon k pytliactvu?

ÁNO    NIE

7. Stavia sa tvoj pes rád voči tebe a voči iným psom do vodcovskej pozície?

ÁNO    NIE

8. Je ochotný sa bezpodmienečne podriadiť?

ÁNO    NIE

9. Hrá sa tvoj psík rád?

ÁNO    NIE

10. Nadväzuje kontakt s inými príslušníkmi svojho druhu bez toho, aby prejavoval agresivitu?

ÁNO    NIE

VYHODNOTENIE

Pokiaľ si odpovedal ÁNO na otázky 2,4,5,8,9 a NIE na otázky 1,3,6,7=máš bezproblémového psa.

PSIE TESTY

 

 
Všetko o psoch: Ako vychovávať svojho psa, ako sa o neho starať, o psích športoch, kynológii, canisterapii a pod.